IPM architekti, s.r.o.
Jižní 870
Hradec Králové 3
500 03
Česká Republika
MAPA

Kontakty:
Linka: 495406040
Mobil: 776336174
Mobil: 731177082
Mobil: 732244078

E-mail atelier
E-mail Illich
E-mail Misík
E-mail Plocek
Urbanistické plánování, architektonické navrhování a stavebně konstrukční řešení budov bytové a občanské výstavby, případně některých dalších druhů specializovaných staveb, a to včetně rekonstrukcí.
Komplexní architektonické služby od designu nábytku a interiérů přes návrhy a projekty pozemních staveb pro bydlení, komerci, administrativu, kulturu, školství, sport, výrobu, atd. až po urbanistické studie a regulaci.
Autorský individuální přístup ke klientovi ve snaze přinést maximální funkční a zároveň esteticky hodnotné a inovační řešení.
ILLICH Dobroslav - hlavní inženýr
Střední průmyslová škola stavební Náchod (1972)
Stavoprojekt Hradec Králové (1972 – 1990)
Atelier Plocek AD (1990 - 1992)
Atelier Zídka - Plocek - Misík, architektonická kancelář, s.r.o., Hradec Králové (1992 - 2009)
IMP architekti, s. r. o., Hradec Králové (2009) - telefon: 776 336 174
MISÍK Martin, Ing. arch. - autorizovaný architekt
Fakulta architektury ČVUT Praha (1982)
Stavoprojekt Hradec Králové (1982 – 1990)
Atelier Zídka - Plocek - Misík, architektonická kancelář, s.r.o., Hradec Králové (1991 - 2009)
Česká komora architektů - autorizace č. 01 711 (1994)
IMP architekti, s. r. o., Hradec Králové (2009) - telefon: 731 177 082
PLOCEK Karel, Ing. arch. - autorizovaný architekt
Fakulta architektury ČVUT Praha (1983)
KNV Hradec Králové, odbor územního plánování (1983 - 1986)
Stavoprojekt Hradec Králové (1986 – 1990)
Atelier Plocek AD (1990 - 1992)
Atelier Zídka - Plocek - Misík, architektonická kancelář, s.r.o., Hradec Králové (1992 - 2009)
Česká komora architektů - autorizace č. 00 012 (1993)
IMP architekti, s. r. o., Hradec Králové (2009) - telefon: 732 244 078
Chceme navrhovat a dělat jednoduché věci, z nichž se lidi těší.
Vysoká profesionalita je pro nás samozřejmou zdvořilostí vůči klientovi. Nechceme a nikdy se nespokojujeme s průměrností. Jsme zaměřeni na autorský individuální přístup ke klientovi ve snaze přinést maximální funkční a zároveň esteticky hodnotné a inovační řešení.
V procesu navrhování bereme v úvahu různorodost funkcí prostoru, jenž má být vyjádřen a zorganizován, při eliminaci vlivů zanedbaného životního prostředí. Specifický duch místa a klientovy potřeby a přání jsou pak výchozími pro koncepci architektonických myšlenek, vyjádřených manipulací s formou, barvou a světlem. Naše práce tak představuje vizuální konzistenci založenou na rozvážném užití materiálů, zvláštnostech taktilního, vizuálního a prostorového vnímání a především na lidských proporcích.
Práci architekta chápeme jako službu klientovi.
Zakázky zpracováváme co možná nejkomplexnějším způsobem. Nezabýváme se proto výhradně architektonickými návrhy a projekty staveb, ale poskytujeme klientům veškerý další možný předprojektový a projektový servis včetně obstarání potřebných podkladů, ověřovacích a průzkumných prací, obstarání všech potřebných povolení, inženýrské činnosti, organizace konkursů, jejich vyhodnocení a přípravy podkladů pro výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací, přípravy smluv, atd.
Specializované stavební profese jsou kooperovány se stále spolupracujícími odbornými firmami. Podle náročnosti a termínu připravované investice je tak k dispozici cca 40 dalších kvalifikovaných projektantů, a to včetně úzce zaměřených specialistů. IPM architekti však vždy přebírají odpovědnost i za speciální části dokumentace dodávané kooperujícími projekčními firmami tak, jakoby je společnost zpracovala sama.
Profesní, etické a ekonomické hodnoty spolu navzájem souvisí.
IPM architekti důsledně ctí ochranu zájmů investora, proto je jako podklad pro sjednávání rozsahu zakázky vždy používán Řád výkonů a honorářů architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydaný Českou komorou architektů. Taková nabídka je pak považována za konečnou a nároky na honorář nejsou nikdy dodatečně zvyšovány.

IPM architekti mají zájem být solidním partnerem nejen co do kvality práce, ale i v běžném obchodním styku. Za samozřejmost je proto považováno poskytování finančních záruk za včasnost a kvalitu práce firmy. Proti škodám plynoucím z odpovědnosti za případné vady projektu je atelier pojištěn do výše 10 miliónů Kč přímé škody. U větších akcí pak je sjednáváno připojištění individuálně pro každou zakázku.
Slávek Illich
Martin Misík
Karel Plocek
Dobroslav ILLICH
Ing. arch. Martin MISÍK
Ing. arch. Karel PLOCEK

* * * * *

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 6388, datum zápisu 26.05.1994.

WEBOVÁ VIZITKA

IMP ARCHITEKTI, s.r.o., HRADEC KRÁLOVÉ

ARCHITEKTONICKÝ, URBANISTICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIER
   Nahoru